Bardzo często pracodawcy, zarządcy obiektów, właściciele czy administratorzy nie wiedzą że ciąży na nich obowiązek wykonania dokumentu jakim jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

W związku z tym, dla jakich obiektów zgodnie z obowiązującym prawem należy wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy wprowadzać w obiektach lub ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich w przypadku, gdy:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m 2,
  • każdego obiektu gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem.

 

Skontaktuj się z nami a wykonamy dla ciebie kompletny dokument Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego!

Do każdej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego usługa oznakowania znakami ewakuacyjnymi w cenie!

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy wybór najlepszego pakietu dla Państwa firmy.