Szkolenia wstępne i okresowe

Większość pracodawców zainteresowanych szkoleniami BHP zadaje sobie pytanie: po co tak naprawdę są szkolenia BHP i jakie mogą być z tego korzyści? Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  • OBOWIĄZEK PRAWNY! Zgodnie z przepisami prawa, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracowników w zakresie BHP (art.2373 Kodeksu Pracy). W związku z powyższym szkolenia z BHP są wymogiem prawnym. Szkoląc pracowników, pracodawca wywiązuje się z obowiązku prawnego, tym samym wystrzegając się przykrych konsekwencji braku takich szkoleń.
  • PREWENCJA WYPADKOWA! Czy istnieje złoty środek na zapobieganie wypadkom przy pracy? Może to szkolenia są tym złotym środkiem? Każdy pracownik pierwszy dzień w nowej pracy rozpoczyna od szkolenia wstępnego BHP. Więc może tutaj zaczyna się prewencja. Wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zerową wypadkowość można osiągnąć dzięki podnoszeniu świadomości i wiedzy pracowników, a co za tym idzie poprzez skuteczne i częste szkolenia. Dobre szkolenia mogą być skutecznym narzędziem prewencji wypadkowej!

 

Szkolenia okresowe BHP a umowa zlecenie

 

A co z umową zleceniem – szkolić czy nie szkolić? To kolejne pytanie, które nasuwa się wielu pracodawcom zainteresowanym szkoleniami BHP.

W tematyce szkolenia okresowego BHP podwykonawców, firm zewnętrznych oraz osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło czy zlecenia, wciąż pozostaje wiele kontrowersji i niejasności. Odpowiedź możemy znaleźć przede wszystkim w przepisach prawa, gdyż Kodeks Pracy znajduje swoje zastosowanie w tej tematyce. Art. 304 Kodeksu Pracy w odniesieniu do art. 207 § 2, nakłada bowiem na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osobom prowadzącym prace w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany informować pozostałe osoby wykonujące prace na terenie zakładu pracy, na podstawie innej niż umowa o pracę, o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą na danym terenie. Takie przekazywanie informacji to przecież nic innego jak szkolenie, tylko może nieco inaczej nazwane. Zgodnie z powyższym pracodawca ma obowiązek szkolić w zakresie BHP nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Szkolenia BHP dla pracodawców

 

W wielu firmach zarówno pracodawcy, jak i nieraz sami pracownicy traktują szkolenia BHP jak tzw. “zło konieczne”. Dla pracodawcy godziny przeznaczone na szkolenie BHP to czas utraconych korzyści, bo przecież przez te kilka godzin można byłoby wiele wyprodukować, zmontować lub sprzedać. Często również pracownicy podchodzą do uczestnictwa w szkoleniu na zasadzie “jakoś to trzeba będzie przeżyć”. Ale czy naprawdę tak musi być? – Z nami nie!

Podstawą dobrego szkolenia BHP dla pracodawców we Wrocławiu bądź każdym innym mieście jest przede wszystkim dobry wykładowca, czyli człowieka z pasją, odbieraną w każdym jego słowie. Człowieka, który żyje swoją pracą. Bardzo istotną kwestią jest umiejętność zainteresowania wszystkich zgromadzonych słuchaczy omawianym tematem. – z nami to się uda!

Gwarantujemy ciekawe i konkretne szkolenia, bez przekazywania mało atrakcyjnej tzw. “suchej” teorii.

Umów się z nami na szkolenie swoich pracowników!

Sprawdź które szkolenia możesz zamówić w formie elektronicznej

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy wybór najlepszego pakietu dla Państwa firmy.