Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) do zakresu działania służby bhp należy m.in :

  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz  z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

Nasza firma zajmuje się kompleksowo przeprowadzaniem kontroli warunków pracy. Działania te odbywają się na terenie firm zleceniodawców. Po analizie stanu BHP w zakładzie pracy przedstawiamy pracodawcom raport z zauważonych niedociągnięć wraz z propozycjami naprawczymi.

 

Jeśli działania naprawcze będą realizowane przez naszą firmę,

nie ponoszą Państwo kosztów wykonania audytu BHP

Zamów darmowy audyt dla twojej firmy!

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy wybór najlepszego pakietu dla Państwa firmy.