Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany :

  • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Jednak często pracodawcy zadają sobie pytania: Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Czy jest jedynie obowiązkiem wynikającym z przepisu prawnego? Czy zawarte w niej informacje mają jakikolwiek praktyczny wymiar? Kwestia oceny ryzyka zawodowego budzi dziś wiele wątpliwości natury teoretycznej i praktycznej.

Ocena ryzyka zawodowego to przede wszystkim narzędzie mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy. Niestety co można dziś zauważyć ocena ryzyka zawodowego stała się głównie dokumentem dla organu kontrolnego – potwierdzającym spełnienie formalnego wymogu dokonania oceny ryzyka zawodowego. A przecież dzięki prawidłowo wykonanej ocenie ryzyka zawodowego możemy zidentyfikować jakie dokładnie zagrożenia występują na wszystkich stanowiskach pracy, a w konsekwencji eliminować te zagrożenia. Zaś eliminacja zagrożeń powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

Ocena ryzyka zawodowego jest nie tylko informacją dla pracowników, ale bardzo często również dla samych pracodawców, którzy dzięki takiej dokumentacji uświadamiają sobie jakie zagrożenia występują w ich zakładzie pracy.

Ocena ryzyka zawodowego powinna zawierać szereg informacji m.in. informacje o szkodliwości czynników występujących w miejscu pracy oraz o rodzajach czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących na stanowiskach pracy. Aby móc dokładnie określić wszystkie te elementy, trzeba posłużyć się różnymi metodami oceny ryzyka zawodowego – skontaktuj się z nami a przygotujemy dla twoich pracowników kompleksową ocenę ryzyka zawodowego!

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy wybór najlepszego pakietu dla Państwa firmy.