Wypadek przy pracy, uraz, poszkodowani pracownicy – te słowa wzbudzają wiele nieprzyjemnych reakcji u każdego pracodawcy. Jeśli w twoim zakładzie pracy wydarzył się wypadek, pewnie zastanawiasz się co teraz powinieneś zrobić? Poniżej przedstawiamy ci skrócony schemat postępowania powypadkowego :

  • Jeśli już otrzymałeś zgłoszenie o wypadku, zabezpiecz miejsce wypadku! –Oznacza to że do czasu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku nie wolno uruchamiać maszyn i urządzeń, które w związku z wypadkiem zostały unieruchomione. Ponadto nie wolno zmieniać ich położenia, jak również położenia innych przedmiotów, a także nie wolno dopuszczać do miejsca wypadku osób niepowołanych.
  • Powołaj zespół powypadkowy!– okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy lub zrównanego z wypadkiem przy pracy ustala zespół powypadkowy. Pamiętaj! – w skład zespołu powypadkowego wchodzi Inspektor BHP oraz przedstawiciel pracowników z aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.
  • Jeśli to konieczne zawiadom w formie pisemnej właściwego inspektora pracy i prokuratora o zaistniałym wypadku!– obowiązek poinformowania powyższych instytucji jest nałożony na pracodawcę gdy wypadek jest śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, ale również wtedy gdy wypadek wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
  • Oczekuj na ustalenia zespołu powypadkowego!–  Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, najpóźniej następnego dnia, zespół powypadkowy jest zobowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.  Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, zespół powypadkowy sporządza w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wypadku “Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku”.

We wszystkich powyższych działaniach służymy pomocą i doradztwem. Powierz nam sporządzenie protokołu powypadkowego, a my zajmiemy się wszystkim kompleksowo i terminowo. Nasze działania są skoncentrowane na maksymalnie możliwym odciążeniu pracodawców w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dzięki nam ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie protokołu powypadkowego staną się proste.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy wybór najlepszego pakietu dla Państwa firmy.