Zgodnie z Art. 2091 §1 pkt. 2a Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy – spełnienie tego obowiązku prawnego nałożonego na pracodawcę nie będzie możliwe bez odpowiedniego przeszkolenia pracowników.

Mało prawdopodobnym jest, aby pracownik który nie posiada odpowiedniego przeszkolenia czy nie posiada wiedzy praktycznej mógł udzielić innemu pracownikowi pierwszej pomocy. Bardzo często ludzie rezygnują z udzielenia drugiemu człowiekowi pierwszej pomocy, z obawy o własne zdrowie albo o wyrządzenie poszkodowanemu krzywdy – te wszystkie obawy wynikają z braku wiedzy a co za tym idzie odpowiedniego przeszkolenia. Dlatego proponujemy zarówno pracodawcom jak i pracownikom profesjonalne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia odbywają się głównie w formie praktycznych zajęć i ćwiczeń, bez przekazywania mało atrakcyjnej tzw. „suchej teorii”.

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem

– Konfucjusz

Już pięć wieków przed naszą erą Konfucjusz przedstawił prosty klucz do zdobywania wiedzy i umiejętności. Dlatego doskonale wiemy, iż skuteczna i efektywna nauka pierwszej pomocy musi opierać się głównie na zajęciach praktycznych i ćwiczeniach.

Zamów szkolenie z pierwszej pomocy dla twojej firmy, chroń siebie i pracowników!

 

Nigdy nie wiemy, kiedy to my będziemy potrzebować pomocy!

Chcielibyśmy, aby wtedy zajęła się nami osoba przeszkolona!

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy wybór najlepszego pakietu dla Państwa firmy.