Zgodnie z definicją podaną w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia  z dnia 11 maja 2001r :  BEZPIECZEŃSTWO  rozumie się jako ogół warunków i działań jakie muszą być spełnione na wszystkich etapach procesu produkcji żywności i obrotu nią w celu zapewnienia zdrowia lub życia ludzi.

Jedynym gwarantem bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej posiłków w żywieniu zbiorowym jest  wdrożenie do codziennej praktyki tzw. systemów zarządzania i zapewnienia jakości.

Wśród nich wyróżnia się  :

  • GHP (Good Hygienic Practice)– Dobra Praktyka Higieniczna, określana często jako tzw. Program Stanowiązcy Warunki Wstępne
  • GMP (Good Manufacturing Practice)– Dobra Praktyka Produkcyjna, w tym cateringowa
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)– System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej należy uznać jako bezwzględną podstawę wszelkich działań na rzecz zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej produkowanych posiłków – ich realizacja zapewnia odpowiedni standard zakładu żywienia zbiorowego i jego otoczenia.

System HACCP stanowi dalsze rozwinięcie tych działań i ujęcie ich w sposób systemowy.

Często pojawiają się wątpliwości czy stosownie tych systemów jest rzeczywiście niezbędne do prawidłowego prowadzenia produkcji żywności? Angielskie skróty brzmią obco i wydają się być skomplikowane? – powierz nam wykonanie dla twojego zakładu dokumentacji związanej z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności! Oferujemy doradztwo oraz kompleksowe wykonanie usługi!

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy wybór najlepszego pakietu dla Państwa firmy.