SZKOLENIA W FORMIE TRADYCYJNEJ

Ceny szkoleń uzależnione są od ilości osób szkolonych, miejsca szkolenia, formy szkolenia oraz stanowiska pracy.
 • Rodzaj Szkolenia

 • wstępne BHP
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby
 • z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • z udzielania pierwszej pomocy
 • 1-4 uczestników

 • 40 zł
  wstępne BHP
 • 50 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 50 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
 • 50 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych
 • 130 zł
  dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • do ustalenia
  okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby
 • od 100 zł
  z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • 130 zł
  z udzielania pierwszej pomocy
 • 5-9 uczestników

 • 35 zł
  wstępne BHP
 • 45 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 45 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
 • 45 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych
 • do ustalenia
  dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • do ustalenia
  okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby
 • od 90 zł
  z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • do ustalenia
  z udzielania pierwszej pomocy
 • 10 i więcej

 • 30 zł
  wstępne BHP
 • 40 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 40 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
 • 40 zł
  okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych
 • do ustalenia
  dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • do ustalenia
  okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby
 • od 80 zł
  z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • do ustalenia
  z udzielania pierwszej pomocy
*Podane ceny usług są cenami brutto! Ceny szkoleń podlegają negocjacji!

CENNIK USŁUG BHP

 • Uslugi BHP

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Postępowanie wypadkowe - dokumentacja wypadku przy pracy
 • Opracowanie instrukcji BHP
 • Analiza i ocena stanu BHP w firmie
 • Kompleksowa obsługa BHP
 • CENY USŁUG

 • od 90 zł
  Ocena ryzyka zawodowego
 • od 199 zł
  Postępowanie wypadkowe - dokumentacja wypadku przy pracy
 • od 20 zł
  Opracowanie instrukcji BHP
 • od 150 zł
  Analiza i ocena stanu BHP w firmie
 • od 99 zł
  Kompleksowa obsługa BHP
*Podane ceny usług są cenami brutto. Ceny szkoleń podlegają negocjacji

CENNIK USŁUG PPOŻ

 • Uslugi PPOZ

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi
 • Analiza i ocena stanu PPOŻ w firmie
 • Kompleksowa obsługa PPOŻ
 • CENY USŁUG

 • KONTAKT
  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • KONTAKT
  Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi
 • od 100 zł
  Analiza i ocena stanu PPOŻ w firmie
 • od 99 zł
  Kompleksowa obsługa PPOŻ
*Podane ceny usług są cenami brutto. Ceny szkoleń podlegają negocjacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A DOPASUJEMY ODPOWIEDNIĄ OFERTĘ DLA TWOJEJ FIRMY

BE-PRA Bezpieczeństwo Pracy Monika Seifert
e-mail : biuro@be-pra.pl,
tel. 792-422-852